Spor Masajı

Posted Masajlar içinde yayınlandı

Relaxium Etiler Güzellik Merkezi Sportif etkinliklerde, etkinlik öncesinde veya sonrasında ve hatta hızlı ve sınırlı olmak kaydı ile etkinlik sırasında da yapılan bir terapidir. Spor masajını klasik masajdan ayıran en önemli özellik ritm, süre ve bası miktarlarının değişik olmasıdır. Bu terapi türünde uyarıcı amaçlı hareketler çoğunluktadır ve yapılan spora göre farklılıklar gösterir. Süre bölgeye göre değişmektedir. Masaj […]